Koparka kołowa Takeuchi -TB395 W 10,1t

Wyposażony seryjnie m.in. w cztery osobne dodatkowe obwody sterujące, joysticki wielofunkcyjne z trzema osobnymi regulatorami proporcjonalnymi dla 1., 2. i 4. obwodu sterującego, dwie skrzynki narzędziowe, kamerę otoczenia 270° i bliźniacze opony bez pierścieni pośrednich.

DANE TECHNICZNE
Masa maszyny kg 10150
Koła bliźniacze 8,25–20
Poziom hałasu LwA dB(A) 98,0
Poziom hałasu LpA dB(A) 71,0
Prędkość obrotu obr./min 10,1
Prędkość jazdy 1 km/h 5,6
Prędkość jazdy 2 km/h 10,5
Prędkość jazdy 3 km/h 10,7
Prędkość jazdy 4 km/h 20,0
Zdolność pokonywania wzniesień stopnie 35

Maks. głębokość wykopu A mm 4095
Maks. wysokość wysięgu B mm 8530
Maks. pionowa głębokość wykopu C mm 3525
Maks. wysokość przeładunku D mm 6240
Min. wysokość przeładunku E mm 2605
Min. wysokość przeładunku F mm 8530
Maks. zasięg G mm 7675
Maks. pionowy promień wykopu H mm 4775
Górne położenie lemiesza I mm 400
Dolne położenie lemiesza J mm 150
Szerokość nadwozia K mm 2270
Szerokość kabiny L mm 1050
Szerokość opon M mm 525
Prześwit N mm 320
Kąt wahania osi N1 stopnie 6,5
Szerokość podwozia O mm 2340
Rozstaw osi P mm 2200
Odległość oś-ramię (poziomo) Q mm 4550
Odległość środek maszyny – oś R mm 1930
Długość transportowa S mm 6555
Prześwit pod podwoziem T mm 1115
Szerokość lemiesza U mm 2300
Wysokość całkowita V mm 3055
Przesunięcie wysięgnika w lewo W mm 705
Przesunięcie wysięgnika w prawo X mm 875
Promień obrotu do tyłu Y mm 1690

 

Sprzedaż, części zamienne